Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se založením zákaznického účtu

Správcem osobních údajů je společnost Bjež Original s.r.o., IČ 08830541, se sídlem Dřevčice 174, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01 (dále jen „Bjež“), která může být kontaktována na následujících kontaktních údajích:- shora uvedená poštovní adresa nebo na adrese vzorkové prodejny a kanceláře Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely. – emailová adresa: napis@bjez.cz, – telefon: +420 733 737 079 nebo +420 608 010 1671.

Bjež zpracovává následující osobní údaje za dále uvedeným účelem:

a) Osobní údaje sloužící k nákupu zboží, popřípadě služeb v eshopu na internetových stránkách Bjež (https://www.bjez.cz), které zákazník vyplňuje elektronicky na formuláři: – jméno a příjmení, zákazníka, – poštovní adresa, – telefon. – email (shora uvedené údaje může zákazník poskytnout rovněž při telefonické či osobní objednávce) a dále – přihlašovací údaje email a heslo, jestliže si zákazník chce pro usnadnění nákupu v eshopu založit zákaznický účet, a to za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, popřípadě dalších souvisejících smluv se zákazníkem a dále, jestliže s tím zákazník při registraci výslovně souhlasí, k zasílání obchodních a marketingových sdělení ze strany Bjež, popřípadě subjektů, s nimiž Bjež spolupracuje při poskytování svých služeb.

Tyto osobní údaje zpracovává Bjež za shora uvedeným účelem tak, že je ukládá v elektronické podobě na počítačový server a dále je může v některých případech, je-li to potřebné (např. z důvodů účetní evidence) uchovávat v listinné podobě vytištěných smluv a další dokumentace o plnění smlouvy s tím, že v listinné podobě se dokumenty fyzicky nachází v kanceláři společnosti (nyní na adrese Železnobrodská 148/21, Praha 9 – Kbely). Bjež uchovává tyto údaje s ohledem na případné řešení právních vztahů z uzavřených smluv a dále s ohledem na účetní povinnosti po dobu 5 let. Osobní údaje zpracovávané na základě zřízení zákazníkova účtu (viz výše) uchovává Bjež do doby odvolání souhlasu zákazníkem, popřípadě do jiného důvodu zrušení účtu.

Zákazník má jako subjekt údajů právo kdykoliv po dobu, kdy Bjež jeho údaje zpracovává (tj. mimo jiné do doby, než je anonymizuje), požadovat od Bjež přístup k osobním údajům, jež se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě právo na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Zákazník má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.