Zásady zpracování osobních údajů

Jsme BJEŽ Original s.r.o. (dále jen „Bjež“) a chceme Tě seznámit s tím, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme osobní informace, které sbíráme na našich webových stránkách www.bjez.cz.

Tím, že nám poskytneš osobní údaje nebo využiješ našich služeb, potvrzuješ, že jsi se seznámil/a s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a rozumíš jim.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tam, kde Tě požádáme o poskytnutí Tvých osobních údajů, děláme to proto, abychom mohli plnit své povinnosti (plnění kupní smlouvy), nebo abys mohl/a využívat určité funkce na našem webu (například: odběr novinek a jiných reklamních sdělení formou elektronického newsletteru, přístup k určitému obsahu na naší webové stránce, hlídání dostupnosti produktů, přehled Tvých objednávek, apod.), případně ses mohl/a účastnit konkrétní aktivity (např. spotřebitelské soutěže, věrnostní systém). Osobní údaje zpracováváme za účelem uvedeným v místě jejich sběru.

Pokud nám poskytneš jakékoli osobní údaje týkající se jiné osoby, prohlašuješ, že máš pravomoc tak učinit, a povoluješ nám používat údaje v souladu s těmito Zásadami zpracování osobních údajů.

Některé údaje se na našich stránkách sbírají automaticky. Přečti si, prosím, naše Zásady používání souborů cookies, které popisují používání souborů cookies a obsahují informace o tom, jak je zablokovat. Pokud je nezablokuješ, budeme předpokládat, že s jejich použitím souhlasíš.

JAK POUŽÍVÁME A ZVEŘEJŇUJEME OSOBNÍ ÚDAJE

Bjež zpracovává následující osobní údaje za dále uvedeným účelem:

 1. osobní údaje (jméno a příjmení, poštovní adresa, telefon a e-mail a případně také jméno firmy, IČO a DIČ – pokud je uživatel poskytne), které zákazník vyplňuje elektronicky ve formuláři za účelem nákupu zboží, popřípadě služeb v e-shopu a na internetových stránkách Bjež. Shora uvedené údaje může zákazník poskytnout také při telefonické či osobní objednávce.
 2. přihlašovací údaje (e-mail a heslo) sloužící k založení zákaznického účtu, a případně další údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, jméno firmy, IČO a DIČ – pokud je uživatel poskytne), které uživatel poskytuje, jestliže si chce usnadnit nákup v e-shopu nebo využít dalších služeb na stránkách bjez.cz
 3. e-mailovou adresu, poskytnutou za účelem zasílání reklamních sdělení (newsletterů) ze strany BJEŽ, popřípadě subjektů, s nimiž BJEŽ spolupracuje při poskytování svých služeb.

Informace od Tebe nebo o Tobě můžeme také použít pro účely splnění právní povinnosti nebo pro naše legitimní zájmy. Naše legitimní zájmy mohou zahrnovat některé nebo všechny z následující případy:

 • zodpovězení dotazů a splnění Tvých požadavků, jako je zasílání dokumentů, které sis vyžádal/a, nebo e-mailových upozornění;
 • zasílání důležitých informací o našem vztahu vůči Tobě nebo o našich službách, změnách podmínek a Zásad a/nebo jiných správních informacích;
 • zasílání obchodních a marketingových sdělení stávajícím zákazníkům a
 • jiné obchodní účely, jako je analýza údajů, audity, vývoj nových produktů, vylepšování webových stránek, zdokonalování produktů a služeb, identifikace trendů používání služeb, lepší pochopení Tvých zájmů, abychom Ti mohli poskytovat lepší služby, personalizace Tvé zkušenosti se službami, představením produktů a nabídek šitých na míru Tvým potřebám, stejně jako určení efektivity reklamních kampaní.

Shromážděné údaje zpřístupňujeme následujícím kategoriím příjemců:

 • našim poskytovatelům (třetím stranám), poskytujícím tyto služby: hosting a správa webu, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování infrastruktury, služby IT, emailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné obdobné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb;
 • našim partnerům (třetím stranám), se kterými se společně podílíme na propagaci

Dále můžeme použít a zpřístupnit Tvé údaje, pokud to považujeme za nutné či vhodné: (a) jak je povoleno právními postupy či platnými zákony; (b) v souladu s platnými zákony z důvodu reakce na požadavky veřejných a vládních orgánů (c) pro prosazení našich podmínek; (d) pro ochranu práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nás, Tvé nebo jiné osoby.

Taky můžeme použít a zveřejnit Tvoje údaje i jinými způsoby, pokud k tomu získáme Tvůj souhlas.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Tvoje osobní údaje si ponecháme tak dlouho, jak to bude potřebné či povolené vzhledem k účelu, za kterým jsme je shromáždili nebo, za předpokladu, že Tvé osobní údaje zpracováváme na základě Tvého souhlasu, do odvolání tvého souhlasu (podle toho, která skutečnost nastane dříve).

Bjež uchovává údaje s ohledem na případné řešení právních vztahů z uzavřených smluv a dále s ohledem na účetní povinnosti po dobu 5 let. Osobní údaje zpracovávané za účelem zřízení zákaznického účtu (viz výše) uchovává Bjež do doby odvolání souhlasu uživatelem, popřípadě do jiného důvodu zrušení účtu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.

STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

S výjimkou případu, kdy to vyplývá z předpisů na ochranu osobních údajů, se tyto Zásady zpracování osobních údajů netýkají a my neneseme žádnou odpovědnost za soukromí na webových stránkách, na které naše stránky odkazují.

Vložený obsah z dalších webů

Tyto stránky mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o Tobě, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat interakci s tímto vloženým obsahem, pokud máš založený účet a jsi přihlášen na danou webovou stránku.

BEZPEČNOST

Používáme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení nám svěřených osobních údajů, ať v elektronické nebo listinné podobě. K osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby. Žádný systém pro přenos dat přes Internet ani systém pro ukládání dat však bohužel nemůže zajistit absolutní bezpečnost. Pokud máš důvod si myslet, že tvoje data u nás nejsou v bezpečí, okamžitě nás na problém upozorni v souladu s obsahem sekce „Jak nás kontaktovat“ níže.

TVOJE PRÁVA

Jako subjekt údajů máš právo kdykoli po dobu, kdy Bjež Tvé údaje zpracovává (tj. mimo jiné do doby, než je anonymizuje), požadovat od Bjež přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a máš také právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů. Pokud si přeješ využít svého práva, napiš nám prosím na e-mail napis@bjez.cz. Na tvoji žádost odpovíme co nejdřív, nejpozději 14 dní po obdržení žádosti.

Vezmi, prosím, na vědomí, že pokud zrušíš zasílání zpráv souvisejících s marketingem, můžeme Ti nadále zasílat důležité transakční a administrativní zprávy, jejichž zasílání nemůžeš zrušit.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Bjež Original s.r.o., IČ 08830541, se sídlem Dřevčice 174, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01 je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Můžeš nás kontaktovat následujícím způsobem:

 • na shora uvedené poštovní adrese sídla
 • na adrese vzorkové prodejny a kanceláře: BJEŽ Original s.r.o., Mladoboleslavská 958, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 00
 • na e-mailové adrese: napis@bjez.cz
 • na telefonních číslech: +420 733 737 079 nebo +420 608 010 1671

PODÁNÍ STÍŽNOSTI REGULÁTOROVI

Je také možné podat stížnost dohlížejícímu orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ, http://www.uoou.cz/).

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady zpracování osobních údajů můžeme změnit.  Jakékoli změny v našich Zásadách zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem zveřejnění. Používáním našich webových stránek souhlasíš s revidovanou verzí těchto Zásad.

Tyto Zásady byly naposledy aktualizovány 14. 1. 2021.